lot of water

A tu (czyli po kliknięciu tam na końcu) szersze spojrzenie na kwestię wodną: