bryczka

Bryczka, woziła ludzi wokół Rynku, wczoraj ludzie oglądali ją z innej perspektywy…