synchro

Obok znanych dyscyplin sportowych wyrastają nowe. Dziś prezentujemy fotografowanie synchroniczne.
/A tak nawiasem mówiąc jest to tysięczny opublikowany post na tej stronie :) /
Translate from Google:
Besides the sports grow new ones. Today we present the synchronous capture. / And so, incidentally, is a thousandth post published on this site :) /