M-theory

M-theory

M-teoria w 11-wymiarowej czasoprzestrzeni prowadzi do pięciu teorii strun w 10 wymiarach. Gdy dodatkowy wymiar zwija się w okrąg, M-teoria daje superstrunę typu IIA, która jest związana ze struną typu IIB przez T-dualność. Jeśli natomiast dodatkowy wymiar kurczy się do odcinka, M-teoria redukuje się do obiecującej fizycznie teorii heterotycznych strun E8xE8. Taka struna jest związana z heterotyczną struną SO(32) przez T-dualność. Heterotyczne struny są związane ze struną SO(32) I typu relacją dualności.